Nya utmaningar – Nytt ledarskap

Medskapande ledarskap eller Art of Hosting and Harvesting Conversations that matter som det oftast kallas på engelska, är en samling tankemodeller, förhållningssätt och metoder som personer som praktiserar kollektivt förändringsarbete satt samman. Den tar sin utgångspunkt i kunskap om komplexitet och hur vi kan ta få fram den kollektiva intelligensen i en grupp.

En växande global community vidareutvecklar metoder och kunskap till en allt mer kraftfull verktygslåda. Det har fördjupats till en hel praktik som hjälper människor att bättre möta samtidens komplexa utmaningar. Allt är öppet eller “open source”. 

Medskapande ledarskap kan användas som ett slags operativsystem - ett sätt att samtala, samarbeta, planera och få hållbar förändring att växa fram i praktiken - i en mängd olika sammanhang. Inom organisationer, i samverkan över gränser eller i medborgardialoger.

Tankemodeller

Med hjälp av Cynefin-ramverket, Kaordiska modellen och Två loop modellen för systemförändring får vi hjälp att förstå vår omvärld, vår roller och de komplexa utmaningar vi står inför.

Metoder

Appreciative Inquiry, Open Space, Storytelling eller World café är exempel på metoder som kan hjälpa grupper till kreativt fokus, gemensam framtidsbild och lösningar som bygger på allas resurser

Förhållningssätt

Att leda medskapade är en konst, en etik och förhållningssätt till människor och utmaningar som kräver övning. Den 4-faldiga praktiken ger stöd för att hitta sin egen väg.

Processer

Med start i gemensamt syfte erbjuder divergent/emergent/konvergent modellen och Kaordiska stegen bra vägledning för olika faser i möten och processer.

Community

Att leda medskapande processer är inget man klarar av själv. Det finns ett nätverk i Sverige och världen av praktiker som generöst delar av sin kunskap och stöd

Fånga resutlat

Harvest - att skörda - resultatet är en praktik för meningsskapande, visualisering och planering för resultatet av medskapande.