Masterclass med Tim Merry 12:e oktober

Leda för systemförändring

Masterclass med Tim Merry (Kanada) om att leda längre medskapande förändringsinitiativ kring samhällsutmaningar.

Den framtid vi vill ha nås inte genom att systemen vi har fungerar effektivare. Utmaningarna inom exempelvis systemen för utbildning, sjukvård, arbets¬marknad, stadsutveckling eller hållbarhet kräver radikala skiften. Dessa insikter får allt fler organisationer att ställa om både ledarskap och hur man driver förändringsinitiativ. Samverkan har blivit det nya normala och hur vi arbetar med förändring förändras just nu.

En rad organisationer samverkar kring den här dagen och vill tillsammans med Tim, ett lokalt team med Kajsa Balkfors, David Ershammar, m.fl och alla deltagare lära mer om dessa frågeställninar:

• Men vad innebär detta skifte, det nya ledarskapet och att arbeta för systemförändring i praktiken?
• Hur planerar och ramar vi in längre samverkande processer så att förändringen kan drivas av många under lång tid?
• Hur hanterar vi aktörernas olikheter så att djup, kreativitet och brett ägarskap präglar arbetet?
• På vilket sätt kan vi hantera och arbeta med makt och social förändring?

Tim Merry är förändringsledare som arbetar i Kanada och över världen med att stödja aktörer att samverka kring långsiktiga innovativa förändringsprocesser.

Läs mer i inbjudan.