Reflektion

Foto 2016-08-19 15 43 15 (1)

Syfte

Reflektera o landa över 2,5 dags lärande. Vad har jag lärt och vad har vi lärt

Tidsschema och frågor

  • Hur kan vi skapa utrymme i våra organisationer för att kunna ta oss an komplexa utmaningar?
  • Vad behöver du/ni i organisationen sluta, fortsätta och börja göra?
  • Skörda kollektivt på duk

totalt: 45 min

Bilder på skörd

Foto 2016-08-19 15 43 15 (1)