Om Medskapande ledarskap

Medskapande ledarskap eller Art of hosting inspirerar många tusentals personer i arbetet med förändring. Varje vecka arrangeras en utbildning någonstans i världen. För några år sedan bjöd Sveriges Kommuner och Landsting, SKL in till flera utbildningar. Detta för att stödja kommuner, landsting och föreningar att arbeta tillsammans med de samhällsutmaningar de står inför. Det satte igång en rörelse och nu arrangerar andra aktörer utbildningar och träffar för att stödja sig själva och andra i att leda medskapande processer.

Medskapande ledarskap är egentligen inget nytt. Många i Sverige leder på ett medskapande sätt och engagerar många att driva förändring. Men den samlande erfarenheten, en växande verktygslåda med metoder och communityn kring Medskapande ledarskap har visat sig hjälpa många att ta sitt eget ledarskap till nästa nivå. 

Medskapande processer behövs inom många områden - överallt där resurserna och kunskaperna hos medborgare, brukare eller medarbetare är centrala! Det finns mycket att läsa, titta på och inspireras av för att få en bild hur praktiken Medskapande ledarskap. Här ges några länkar som en ingång. Längst ned listas tidigare träningar i Sverige.

Internationella Facebook-gruppen

Svenska Facebook-gruppen

www.artofhosting.org
Sida med information om metoder, lista på resurser och lista på träningar. 

En samling korta videos som beskriver några av metoderna

Några praktiker har sammanställt länklistor på resurser. Vi hänvisar till några av dem. 

Toke Moeller's resurssida.

Chris Corrigan's resurssida.

Tidigare träningar

Utbildning: Att leda förändring genom medskapande
- För bättre samarbeten och strategier för komplexa utmaningar

Malmö:        Tvådagarsutbildning 9-10 mars med fördjupningsdag 7 april
Stockholm: Tvådagarsutbildning 16-17 mars med fördjupningsdag 21 april

En ny utbildning för de som vill engagera fler i att samarbeta bättre och driva förändring i organisationer och i samhälle. Kajsa Balkfors och David Ershammar bygger vidare på Medskapandeledarskap som praktik för förändring och erbjuder en lärprocess för de som vill kliva fram som tydligare förändringsledare. Läs mer...
7 april. 
För ledare som praktiserar medskapande ledarskap eller andra sätt att arbeta med medskapad förändring, samverkan eller sociala innovationer. Vi kommer jobba med aktuella case, samla lärande, dra slutsatser och coacha varandra. Övningar och tankemodeller hjälper gruppen att fördjupa sin analys och sammanfatta nästa steg som ledare av medskapande processer. 
Värdar: David Ershammar och Kajsa Balkfors. Läs mer...


25-27 november. Järna/Skillebyholm. Träning i Medskapande ledarskap
Hur kan vi gemensamt använda våra styrkor, gåvor och talanger i
stärkandet av hållbara lokalsamhällen?

En träning med fokus på omställning, medskaspande och systemskiften. I underbara Skillebyholm.
Värdteam, Kajsa Balkfors, Emilia Rekestad, mfl.
Till inbjudan

13-15 oktober Södertälje. Träning i det Medskapande ledarskapet

 "Inkluderande dialog och medskapande — för utveckling av vårt samhälle och stad! För oss som vill göra skillnad tillsammans, inom näringslivet, det offentliga, det sociala företaget eller den ideella organisationen."

Så bjuder flera aktörer i Södertälje in till utbildning. Till inbjudan. 

15-18 augusti 2016 Göteborg

Nätverket för medskapande ledarskap i sydväst har tagit initiativ till denna tredagars träning.
I nätverket finns personer som arbetar inom offentlig och idéburen sektor samt verksamma
samhällsentreprenörer. Träningen genomförs tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund
(GR). Den möjliggörs genom stöd från bland annat Mistra Urban Futures, NÄTVERKET
– Idéburen sektor Skåne, Göteborgs Stad Norra Hisingen, Mölndals stad, Sölvesborgs kommun,
Innovatum och Studieförbundet Bilda.

Syftet med utbildningen är att stärka kapaciteten att leda förändringsprocesser hos personer
inom främst offentlig och idéburen sektor. Utbildningen innehåller tankemodeller, tillfälle att
erövra och testa metoder och förhållningsätt och inte minst många tillfällen att lära tillsammans
och skapa den kunskap vi behöver

Till inbjudan. 

10-13 mars, 2016 Karlskrona

För sjunde året i rad genomförs en tre-dagars träning i Medskapande ledarskap/Art of hosting i Karlskrona. Den samlar varje år ca 100 deltagare från 30 länder och leds av ett team på 20 personer.

  • When to step in, and when to step back?
  • Building capacity for engagement and active choice.

In a world where we are often burdened with ‘too much choice’, time can feel like a scarce commodity. It can feel as though life is something that happens to us, instead of a series of events that we actively choose. How then, do we ensure our agency? In some way or another, we all struggle to connect with others and to the future that wants to emerge. How do we harness the power of the collective to move forward, together?

Till träningens hemsida: http://www.aohkarlskrona.org/

15:e mars, Stockholm

Ledarskapsträning: Art of Hosting på Everyday School http://www.everyday.school/ledarskap-art-of-hosting

8:e april och 17:e juni, Malmö  

Nytt ledarskap för social förändring 

Detta är en medskapande process där vi undersöker, definierar och testar vilket ledarskap som dagens situation och utmaningar kräver. Processen sötd genom metoder från Medskapande ledarskap. 
Arrangörer är Nätverket - idéburen sektor Skåne och Studieförbundet Bilda. 

Till inbjudan och anmälan. 

19:e februari 2016: Introduktion till Medskapnade ledarskap

Tre frågor ramar in halvdagsworkshop i Stockholm. Den genomförs på på "The Castle" som ett samarbete med Everyday School och Medskapnade ledarskap i praktiken. 

  • Community in action” - hur kan vi arbeta över organisationer och andra gränser för att bättre möta komplexa utmaningar?
  • ”If its about them don´t do it without them” – hur bjuder vi in till samtal och medskapande? Vad måste vi göra för att ta tillvara allas kompetens och resurser för att uppnå förändring som spelar roll?
  • ”Hacka vardagen” – hur gör vi i praktiken? Hur kan vi förändra möteskultur och arbetssätt i vardagen för att uppnå mer mening och resultat

Stockholm, kl 08.30-12.00
Till inbjudan och anmälan

20:e januari 2016: Bortom samverkan. Vad innebär medskapande i praktiken?

Att leda medskapande processer blir allt viktigare. Detta oavsett om vi verkar inom offentlig sektor, privat verksamhet eller inom den sociala ekonomin. Syftet med denna dag är att lära mer om vad medskapande kan vara och hur det kan användas i lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Medverkar gör bland annat praktiker från arbetet med:

  • jämlik och socialt hållbar utveckling på Norra Hisingen i Göteborg,
  • samverkan mellan ideell och offentlig verksamhet i Skåne,
  • havsbaserad vindkraft med företagare i Blekinge,
  •  att stärka ungas inflytande i Nacka

Dagen arrangeras av Region Östergötland. Kostnadsfri. 
13.00-17.00 i Linköping den 20:e januari. 
Till inbjudan och anmälan. 

 
21:a januari 2016: Fördjupningsdag - Medskapande ledaskap

Region Östergötland bjuder ni till en fördjupningsdag som vänder sig till personer som redan utbildat sig i, och praktiserar ett medskapande ledarskap men som vill ta ett steg vidare i att introducera och implementera en mer medskapande praktik i arbetet med förändring.

Arrangör av fördjupningsdagen är Region Östergötland.
David Ershammar och Kajsa Balkfors leder dagen. 

Tidigare utbildningar 2015

14 september

Medskapande ledarskap i praktiken. 
Tema brukarmedverkan och funktionsnedsättning

Värdar: David Ershammar och Kajsa Balkfors, mfl
Plats: Malmö
Arrangör: Nätverket Medskapande ledarskap i praktiken i samarbete med Sensus för Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

Till anmälan för målgruppen; aktiva inom funktionshinderområdet i Skåne

15 september

Medskapande ledarskap i praktiken. 
Öppen heldags introduktionskurs.

- Hur kan vi arbeta över organisationer och andra gränser för att bättre möta komplexa utmaningar?
- Hur tar vi till vara allas kompetens och resurser i arbetet med förändring som spelar roll?

Värdar: David Ershammar och Kajsa Balkfors, mfl
Plats: Malmö
Arrangör: Nätverket Medskapande ledarskap i praktiken i samarbete med studieförbundet Sensus.

Information om kursen

Anmälan via Sensus 

 

September 2-5, 2015

Participatory leadership (Medskapande ledarskap)
Creating the future we all want to live in - building capacity for real dialogue and collaboration across civil society, private and public sectors
An invitation to explore & practice  - The Art of Participatory Leadership
Med Toke Palidan Möller, Monica Nissen, James Ede, Mary-Alice Arthur, David Ershammar, mfl.

Köpenhamn, Danmark

Information och anmälan 

25-27 februari

Konsten att praktisera Medskapande Ledarskap. 3-dagars utbildning med Toke Möller, Monica Nissen, Kajsa Balkfors, mfl
Plats: Utanför Stockholm
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Läs mer..

12-15 Mars

Art of Hosting Karlskrona - 2015
Walking the pathway of purpose: How can we create spaces for people to come together in conversation and action that energizes transformative change? How do we nourish authenticity in individuals and communities?

Mer information